Pravilnik o korištenju ski passova u OC Bjelašnica – Igman

Na osnovu Zakona o javnim skijalištima Kantona Sarajevo (Službene novine broj 54. od 2012. godine),  Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08 i člana 49. Statuta preduzeća; direktor KJP “ZOI’84” OCS donosi:

Pravilnik o korištenju ski passova u OC Bjelašnica – Igman

Ovim pravilnikom se definišu odnosi prema korisnicima usluga Olimpijskog centra Bjelašnica i Igman i načini i propisi korištenja ski passova na skijalištu, kao i procesi prodaje ski passova i tretiranja žalbi korisnika.

 Član 1.
Važenje ski passa i lična odgovornost za ski pass
Svaka ski karta kupljena za OC Bjelašnica - Igman važi na oba skijališta, karte kupljene na OC Igman važe isključivo u okviru OC Igman. Prilikom prolaska kroz sistem kontrole karata (lejzer), svi korisnici dužni su lično nositi svoju kartu. Strogo je zabranjeno za treća lica da čuvaju, koriste i provlače karte za mlađe korisnike. Svaka zloupotreba rezultirat će blokadom ili oduzimanjem karte. Kupci seniorske ili dječije karte dužni su pokazati dokument kojim dokazuju datum rođenja. Sve karte su personalizovane. Sezonske karte posjeduju fotografiju i ona mora biti jasna i omogućavati prepoznavanje lica prilikom revidiranja u SKIDATA sistemu.

 Član 2.
Tehničke vrste ski passova – depozit i povrat depozita

 
Ski passovi svih vrsta kupljeni na blagajni ( sezonske karte, višednevne karte, flex karte, dnevne karte) zahtjevaju polog u iznosu od 5 KM koji se odnosi na depozit za ski talon (plastičnu kartu). Talon funkcioniše po principu piši-briši i korisnik navedenu kartu može koristiti i za naredne dolaske. Ukoliko korisnik želi izvršiti povrat depozita, to može obaviti putem SKIDATA vending mašina. Ski centar može koristiti u prodaji i KEYTIX karte (papirna karta) i u tom slučaju ne plaća se depozit. Za sistem babyliftova koristi se BARCODE ski pass koji ne zahtjeva depozit.

 Član 3.
Propisi ponašanja i preduzimanje mjera lične bezbjednosti na skijalištu

 Kupovinom ski karte skijaš/border potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa važećim zakonskim propisima utvrđenim Zakonom o javnim skijalištima Kantona Sarajevo i drugim zakonima koji tretiraju ponašanja na javnom mjestu, kao i sa pravilima i procedurama propisanim od strane OC Bjelašnica – Igman. Skijanje i bordanje su aktivnosti sa povećanim rizikom od povreda. Svaki korisnik ski passa je odgovoran za ličnu bezbjednost! Korisnici su dužni imati adekvatnu opremu i brinuti se o ispravnosti opreme za upotrebu skijaških staza.

Član 4.
Vremenski okvir i lokalitet važenja ski passova

 
Ski karta važi za kompletan sistem žičara na Bjelašnici i Igmanu ili samo Igmanu, osim za baby liftove. Svaka ski karta kupljena na kasi važi od datuma kupovine. Karte kupljene na webshopu važe od datuma prolaska prvi put kroz lejzer. Sezonski ski passovi važe od početka do kraja sezone. Ukoliko ski centar uslijed adekvatnih uslova produži ski sezonu, KJP „ZOI'84“ OCS zadržava pravo utvrđivanja dodatne naplate produženja ski karte u post-season periodu, koju korisnik može prihvatiti ukoliko želi.

 Član 5.
Zabrana zloupotrebe i prenosa ski passova

 
Karta nije prenosiva na druga lica i obavezno se pokazuje na zahtjev službenog lica. U slučaju zloupotrebe i ugrožavanja opće bezbjednosti, Ski centar zadržava pravo oduzimanja ili blokiranja ski karte bez prava na naknadu ili povrat.  Prvo blokiranje karte je trajno i otključavanje blokirane karte se vrši isključivo uz pisani zahtjev. Ukoliko komisija u roku od 15 dana utvrdi da je karta zloupotrebljena, plaćanje naknade za otključavanje karte vrši se u iznosu od 50% vrijednosti karte.

 U slučaju ponovnog prekršaja koji će dovesti do drugog blokiranja karte, korisnik je dužan platiti otključavanje ski karte u punom iznosu vrijednosti karte. Prekršaji koji dovode do blokiranja karte se odnose na neovlašteni prenos karata na druga lica koji se smatra preprodajom ski karata koja je isključivo zabranjena, kao i nepoštivanje zakonskih propisa i pravila ponašanja na skijalištu.  U slučaju kontrole karte korisnici su dužni na uvid pokazati lični dokument kojim dokazuju dob. Redari na stazi imaju pravo blokade ili poništenja karte u slučaju zloupotrebe ili nemogućnosti dokaza starosne dobi prilikom korištenja ski liftova.  Dnevne i višednevne karte za koje postoje osnovane sumnje da su predmet zloupotrebe, bit će blokirane. Korisnik kojem je karta blokirana, kartu može odblokirati isključivo uz pokaz fiskalnog računa za navedenu kartu.

Član 6.
Obaveza čuvanja fiskalnog računa

 
Svi korisnici su dužni zadržati fiskalni račun do kraja korištenja usluge. Reklamacije bez fiskalnog računa se ne uzimaju u razmatranje.

Član 7.
Refundacija ski passa

 
Povrat novca se ne vrši u slučaju lošeg vremena, zaleđenih staza, zatvaranja Skijališta ili dijela skijališta. U slučaju prestanka rada ski centra zbog operativnih razloga Ski centar je dužan učiniti sve kako bi skijalište nastavilo sa radom. Ukoliko Ski centar nije osigurao minimalno 3 sata rada skijališta, na minimalno jednom ski liftu ili žičari, a zastoji su uzrokovani kvarovima, korisnici imaju pravo na povrat novca ukoliko posjeduju fiskalni račun i kartu dnevnog karaktera. U slučaju povrede, smrtnog slučaja ili dokazivih neplaniranih nemogućnosti korištenja ski passa uz pismeni zahtjev korisnika, a na odobrenje komisije moguće je izvršiti povrat ili prenos ski passa za narednu sezonu. Sezonska karta se smatra iskorištenom i nije moguće izvršiti povrat novca ili prenos karte za narednu sezonu, ukoliko je skijalište realizovalo minimalno 20 dana rada skijališta u sezoni, neovisno o broju dana korištenja.            

 Član 8.
Izgubljeni i oštećeni ski pass

 
U skladu sa zvaničnim Cjenovnikom Ski centra izgubljeni sezonski ski pass može biti izdat ponovo, uz doplatu. Korisnik izgubljenu kartu potražuje zahtjevom i pokazom ličnog dokumenta. Oštećena ski karta se reprogramira bez doplate, a isključivo uz pokaz fiskalnog računa. Izgubljena dnevna i višednevna karta se ne može vratiti osim ukoliko korisnik posjeduje serijski broj karte i fiskalni račun za navedenu kartu.

Član 9.
Ograničenje ski passova

 

Broj karata je ograničen u slučaju da broj skijaša na stazama prelazi kapacitet Skijališta. 

Član 10.
Besplatna karta za djecu do 6. godina

 

Djeca do 6 godina treba da imaju kartu koja se plaća u iznosu od 2,00 KM uz kupovinu talona ali uz pratnju roditelja. Ski škole i instruktori su dužne za djecu ispod 6 godina kupiti kartu koja se tretira kao dječija karta za kategoriju do 12 godina.